تماس باما هتل ستارگان مشهد

  آدرس 
مشهد –خیابان امام رضا 5(ع)- چهنو 3 
   تلفن 051-32241030
   ایمیل  info@hotelsetaregan.com
hotel_setaregan@yahoo.com

تماس با ما هتل ستارگان مشهد