امکانات هتل

مربوط به زیر منو فاصله تا حرم :

    نزدیکی به حرم مطهر:                5 دقیقه پیاده روی    

   نزدیکی به فرودگاه:                    10 دقیقه با تاکسی

   نزدیکی به راه آهن:                     15 دقیقه با تاکسی                  

    نزدیکی به بازار:                       1 دقیقه پیاده روی